Rządowy projekt ustawy o sygnalistach – co musisz wiedzieć, by nie dostać kary?

Polski projekt ustawy o sygnalistach wprowadza przepisy europejskie dotyczące ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa w oparciu o dyrektywę PE i Rady UE 2019/1937. Polski ustawodawca proponuje kary za niedopełnienie obowiązków lub przekroczenie uprawnień. Zapoznaj się z propozycjami autorów projektu, aby uniknąć kary.

Kara za brak procedury wewnętrznej

Jeżeli podmiot prawny jest zobowiązany do ustanowienia procedury wewnętrznej przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów i kanału wewnętrznego, a tego nie zrobił to podlega grzywnie. Może się zdarzyć tak, że podmiot otrzyma grzywnę nawet jak ustanowił procedurę, ale nie spełnia ona wymagań zawartych w art. 25 projektu ustawy.

Kara za utrudnianie dokonania zgłoszenia przez sygnalistę

Jeżeli ktoś utrudnia lub usiłuje utrudniać dokonanie zgłoszenia, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Natomiast dodatkowo kto stosuje przemoc, groźbę lub podstęp wobec sygnalisty, to może spodziewać się grzywny, kary ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Kara za działania odwetowe wobec sygnalisty

Ustawa zabrania podejmowania działań odwetowych wobec osoby, która dokonała zgłoszenia lub ujawnienia publicznego albo wobec osób, które pomagają sygnaliście albo są z nim powiązane https://sygnalista24.info/nowy-projekt-ustawy-o-sygnalistach-z-dnia-6-04-2022r/. Za takie niedozwolone działania można spodziewać się grzywny, kary ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. W sytuacji, kiedy sygnalista doświadczy więcej niż dwóch działań odwetowych, sprawcy może grozić kara pozbawienia wolności nawet do lat 3.

Kara za naruszenie zachowania poufności sygnalisty

Jeżeli ktoś naruszy zachowanie poufności sygnalisty lub osób, które pomagały sygnaliście, lub są z nim powiązane, może się spodziewać kary grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 1 roku.

Kara dla sygnalisty

Również sygnalista może spodziewać się kary, jeżeli świadomie dokonał zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwej informacji. W takiej sytuacji może spodziewać się grzywny, kary ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 3. Karę taką może otrzymać również osoba, która pomagała sygnaliście w dokonaniu zgłoszenia nieprawdziwej informacji.

About the Author: Greta

You might like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *